Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zgodnie z zasadą konkurencyjności informuje o postępowaniu w przedmiocie udzielenia zamówienia na „przeprowadzenie kursów z zakresu  CATIA v.5 Basic oraz CATIA v.5 Advanced wraz z egzaminami ” w celu realizacji projektu pt. „TOP KONSTRUKTOR” nr POWR.01.02.01-24-0017/16-00, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik: 

Termin składania ofert: 

wtorek, Wrzesień 12, 2017 - 09:00